Syftet med Gillet är att under kamratliga och sociala former levandegöra vikinga- och medeltid och därmed få människor intresserade av historia i allmänhet och den gotländska i synnerhet.

Namnet kommer från Sankt Olof som är Gotlands skyddshelgon. Han avbildas ofta med en yxa. Det finns många gillen och sällskap som har tagit sitt namn efter Sankt Olof. Vi har inga kopplingar till något av dem.

Gillet grundades den 12:e november 2006 av Stefan Wramner, Rolf K  Nilsson och Magnus Wahlund.

Gillet är en ideell förening på Gotland som är öppen för alla som vill bli medlemmar.

Vi visar gärna upp oss och förmedlar Gotland och dess historia. Vi vill gärna ge allmänheten möjlighet att uppleva historien istället för att bara läsa om den. Vi tror det ger en bättre bild av det förflutna.

Vill du gå med i Gillet? Kontakta någon i Rådet.

Gillets stadgar

Gillets organisationsnummer är: 802435-6365


Skulptur från Överselö kyrka.

Senast uppdaterad: 2013-01-03